Locuri de munca Constructii Suceava » Cereri Suceava

locuri de munca suceava - solicit angajare

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Petraru Mihail - Cristian Adresă Municipiul Suceava, România Telefon 0745.872.940 E-mail cristip7518@yahoo.com Naţionalitate Română Data naşterii 18 februarie 1975 Sex Masculin EXPERIENTA PROFESIONALA Perioada Funcţia sau postul ocupat Princ Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul Tipul activitatii sau sectorul de activitate iunie 2010 -prezent Sef santier - Supervizarea activitatii de constructii pe diverse proiecte SC EUROPA GROUP SRL, Calea Nationala nr. 24 B, Botosani Constructii si instalatii in constructii ,sisteme de canalizare Perioada 1 iunie 2009 -31 martie 2010 Funcţia sau postul ocupat Agent vânzări Principalele activităţi şi responsabilităţi - menţinerea relaţiei permanente cu furnizorii şi clienţii firmei - căutarea de noi pieţe de desfacere pentru produsele firmei şi negocierea şi semnarea contractelor ferme de livrare pentru cantităţi mari Numele şi adresa angajatorului SC PNEURUS IMPORT – EXPORT SRL, Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 91, Botoşani Tipul activităţii sau sectorul de activitate Vânzarea engros a materialelor de construcţii Perioada Septembrie 2005 – Mai 2009 Funcţia sau postul ocupat Şef birou aprovizionare – tehnician construcţii Principalele activităţi şi responsabilităţi - realizarea – construirea unor diverse tipuri de clădiri - construirea, amenajarea şi întreţinerea Lanţului de Supermarket-uri FIDELIO - asigurarea cu resursele necesare in procesul de aprovizionare urmarind raportul optim calitate-pret - negocierea celor mai bune preţuri ale materialelor de construcţii şi stabilirea celor mai bune termene de plată - negocierea şi încheierea contractelor furnizorii (partenerii) - supravegherea modului de indeplinire a sarcinilor de lucru de catre personalul din subordine in termenele asumate - organizarea şi supravegherea funcţionării parcului auto şi a mecanizării Numele şi adresa angajatorului S.C. EUROBUSINESS S.R.L., S.C. EUROBUSINESS CONSTRUCT S.R.L. Botoşani – membre ale GROUP FIDELIO Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcţii civile şi industriale Perioada Ianuarie 2004 – Septembrie 2005 Funcţia sau postul ocupat Jurist consult- tehnician construcţii Principalele activităţi şi responsabilităţi - activitati de urmarire a modului in care s-au desfasurat si realizat diferite tipuri de lucrari - aprovizionarea permanentă a punctelor de lucru - identificarea, evaluarea si selectarea potentialilor furnizori - negocierea şi încheierea contractelor cu furnizorii (partenerii) - supravegherea ritmului de desfăşurare a lucrărilor şi a îndeplinirii obligaţiilor de către muncitori - organizarea şi supravegherea funcţionării activitatii parcului auto şi a mecanizării Numele şi adresa angajatorului S.C. MONALEX CONSTRUCT S.R.L., Botoşani Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcţii civile şi industriale, amenajări interioare Perioada Iunie 1999 – Decembrie 2003 Funcţia sau postul ocupat Tehnician construcţii Principalele activităţi şi responsabilităţi - conducerea si coordonarea diferitor proiecte(construirea unor diverse tipuri de clădiri) - coordonarea activitatatii de aprovizionare a punctelor de lucru - prospectarea pietei de profil si a conditiilor de achizitie prin stabilirea celor mai bune termene - asigurarea calitatii lucrarilor si supravegherea ritmului de desfăşurare respectand prevederile contractuale - organizarea şi supravegherea funcţionării parcului auto şi a mecanizării Numele şi adresa angajatorului S.C. CONS S.R.L. Botoşani Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcţii civile şi industriale Perioada August 1995 – Iunie 1999 Funcţia sau postul ocupat Tehnician construcţii Principalele activităţi şi responsabilităţi - urmarirea executiei lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie - se asigura de realizarea aprovizionarii cu produsele necesare desfasurarii optime a activitatii - raspunde de negocierea contractelor de achizitie a materiilor prime - stabilirea unor relatii optime cu furnizorii pentru negocierea şi încheierea contractelor in termeni avantajosi - administrarea si controlul procesului de munca si asigurarea progresului constructiei - organizarea şi supravegherea funcţionării parcului auto şi a mecanizării Numele şi adresa angajatorului S.C. FIRMVENT S.R.L. Botoşani Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcţii civile şi industriale Educaţie şi formare Perioada 26 – 30 Iunie 2006 Calificarea / diploma obţinută Cursul de training & coaching SellingPower oferit de SellingPower Germany Negociator Discipline principale studiate / competenţe dobândite Tehnici de negociere a preţului Calea către succes în management - Problematica la negociere - Elemente de bază în negociere - Stiluri de negociere - Instrumente utile în negociere - Strategii de negociere Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare SellingPower Germany Perioada Calificarea / diploma obţinută 1999-2003 Licenţiat în Ştiinţe Administrative Discipline principale studiate / competenţe dobândite - Discipline de ordin general: Economie politică şi doctrine politice actuale - Teoria generală a statului şi dreptului - Drept civil - Drept constituţional şi instituţii politice - Aplicaţii informatice în administraţia publică - Drept administrativ - Drept penal general - Drept financiar şi fiscal - Drept internaţional public - Managementul resurselor umane Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii “ Ştefan cel Mare” Suceava, Specializarea Administraţie Publică Perioada 1989-1993 Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat Discipline principale studiate / competenţe dobândite Discipline de ordin general: Limba română, Matematică, Fizică, Chimie - Economie – Constituţia, Cunoştinţe despre stat şi drept - Psihologie - Ştiinţa materialelor - Organe de maşini şi organisme - Tehnica maşinilor de specialitate Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul “ A.T.Laurian” Botoşani, Specializarea matematică- fizică Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Limbi străine Autoevaluare Română Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Engleză Franceză Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă conversaţie A1 Utilizator A2 Utilizator A1 Utilizator A2 Utilizator A1 Utilizator elementar elementar elementar elementar elementar A1 Utilizator A2 Utilizator A1 Utilizator A2 Utilizator A1 Utilizator elementar elementar elementar elementar elementar (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi Competente şi abilităţi sociale - capacitate de integrare şi apreciere a contactelor umane căpătată atât în urma absolvirii studiilor liceale şi universitare cât şi interacţiunii permanente la locul de muncă - capacitate de adaptare usoara la noi conditii de munca - perseverenţă, încredere în sine, atitudine pozitiva, flexibilitate si rezistenta la efort si stres - competente privind activitatea de comunicare interpersonala si colaborare in cadrul colectivelor in care mi-am desfasurat activitatea profesionala. - autocontrol, spontaneitate, autoestimare corectă Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Alte competenţe şi aptitudini Informaţii suplimentare - promovarea competitivităţii ca factor determinant al performanţei, disciplină, conştiinţă profesională, elocvenţă şi eficacitat, asumarea responsabilitatii faţă de angajamentele asumate - capacitate de decizie, competente legate de realizarea si derularea unor proiecte specifice domeniilor de activitate in care am activat ca si profesionist - - cunoştinţe de baza în utilizarea instrumentelor MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT şi navigarea pe INTERNET - capacitate de sinteză şi conceptualizare - capacitate de diagnoză şi proiectare - intelectuale: gîndire logică, capacitate de sinteză şi conceptualizare creativitate - posed paşaport - necăsătorit, stagiul militar satisfăcut - referinţe se pot obţine la cerere. Citire » Salariu: RON

Email: cristip7518@yahoo.com Oras: Suceava
Telefon: 0745.872.940 Judet: Suceava
Postat: 2012-01-06 Vizualizari: 3698
Rubrica: Locuri de munca Constructii Suceava » Cereri Suceava
Cuvinte cheie:reclama ta aici